Każda rodzina w naszym przedszkolu jest otoczona opieką tutora. Tutor wspiera rodziców w wychowaniu dziecka, towarzyszy dziecku w jego rozwoju jako pełnej osoby (persona).

W pracy tutoringowej opieramy się na codziennej obserwacji dziecka, rozmowach z dzieckiem i rodzicami. Równie ważne są informacje dotyczące funkcjonowania dziecka w domu, w relacjach z rodzicami czy rodzeństwem.

Tutoring wspiera holistycznie rozwój dziecka, dlatego na spotkaniach rozmawiamy nie tylko o rozwoju edukacyjnym. Równie ważne są dla nas takie kwestie jak rozwój emocjonalny, relacje społeczne, rozwój charakteru czy kwestie samoobsługowe. Wspólnie identyfikujemy mocne i słabe strony, nad którymi warto pracować.

Tutor pomaga rodzicom wyznaczać cele edukacyjne i wychowawcze, jednak nie podejmuje za nich decyzji. Rodzice są pierwszymi nauczycielami swoich dzieci.

Każde spotkanie odbywa się w obecności obojga rodziców, ponieważ są oni tak samo ważni w procesie wychowania i edukacji swojego dziecka.

Spotkania odbywają się trzy razy w roku, jednak istnieje możliwość częstszych spotkań. Rodzice mogą zwracać się do tutora ze wszystkimi swoimi pytaniami czy wątpliwościami związanymi z funkcjonowaniem dziecka w przedszkolu.