Podstawą kształcenia i wychowania w placówkach Fregata jest edukacja spersonalizowana. Takie podejście zakłada, że każdy uczeń jest wyjątkową i niepowtarzalną osobą, dlatego stwarzamy dzieciom optymalne warunki do wzrostu i osiągnięcia maksimum swoich możliwości. Kładziemy nacisk na wszechstronny rozwój dziecka – w aspekcie intelektualnym, wolitywnym, fizycznym i duchowym.

Codziennie pracujemy nad harmonijnym i zintegrowanym wzrostem dziecka we wszystkich tych sferach

  • Intelekt – dążenie do prawdy – realizowany przez nas program dydaktyczny pozwala dzieciom na poznawanie i zaciekawienie się otaczającym światem, uwzględniamy i wykorzystujemy w pracy znajomość okresów sensytywnych
  • Ciało – narzędzie do czynienia dobra – dbamy o nie poprzez codzienną dawkę ruchu: zarówno na placu zabaw jak i w sali od psychomotoryki podczas gimnastyki. Drugi ważny aspekt, to wdrażanie i praktykowanie codziennych nawyków higienicznych
  • Wola – dążenie do dobra – wzmacniamy mocne strony dzieci i wspieramy naukę w słabszych obszarach. W każdym miesięcy dzieci poznają i uczą się nowych nawyków, które prowadzą do nabycia cnót czyli dobrych dyspozycji charakteru. Chcieć to móc!
  • Duch – otwarcie na transcendencję – wartości chrześcijańskie, na nich oparty jest nasz program wychowawczy. Szacunek wobec Boga i ludzi, to chcemy rozwijać w dzieciach

Wszystkie te aspekty są jednakowo istotne i razem  odnoszą się do wychowania całościowego.

Ponadto ważnym aspektem edukacji personalistycznej jest traktowanie każdego dziecka jako osoby, z poszanowaniem jej wolności i godności.