W naszym przedszkolu co roku powierza się dwóm małżeństwom w każdej grupie funkcję Rodziców Odpowiedzialnych za Klasę (ROK-ów). ROKami zwykle zostają małżeństwa dobrze znające nasze przedszkole.

Zadaniem ROKów jest zadbać, aby każda para rodziców doświadczała w przedszkolu ciepła, uwagi i zainteresowania; o ROKach mówimy, że są sercem przedszkola. Dzięki ich wysiłkom każda rodzina w grupie ma szansę szybko wejść w środowisko przedszkolne. Realizują oni swoje zadania przez zachęcanie rodziców do integracji grupy, zapoznawania się dzieci poza zajęciami przedszkolnymi oraz wzajemne wsparcie w wychowaniu dzieci.