Wsparciem w procesach wychowawczych są kursy Akademii Familijnej, z którą Fregata od lat współpracuje, oferując rodzicom Fregatowiczów udział w nich. Są to:

  • Kurs Pierwsze kroki Na tym kursie Akademii Familijnej małżeństwa mające dzieci w wieku do 4 lat mogą poznać podstawowe i najważniejsze zasady wychowania oraz nawyki, które ich dzieci powinny sobie przyswoić na tym etapie życia. Uczestnicy mają także okazję uświadomić sobie, że w tych najwcześniejszych latach, dzięki pełnemu miłości i spójnemu postępowaniu mamy i taty, budują się zręby przyszłego szczęścia człowieka.
  • Kurs Pierwsze rozmowy Dzieci w wieku 4-5 lat wykazują zwykle powoli kształtującą się zdolność do prowadzenia krótkich rozmów, w których, nie mając jasnej i ukształtowanej zdolności rozumowania, lubią stosować prosty tok myślenia oraz stosunkowo szybko i łatwo pytać i odpowiadać. To bez wątpienia jest etap, który moglibyśmy nazwać etapem pierwszych rozmów
  • Kurs Pierwsze litery Gdy rodzice opanują już zasady, jakimi powinni się kierować na etapie „pierwszych kroków”, przychodzi czas na wychowanie dzieci w wieku 4-7 lat, które każdego dnia coraz silniej przejawiają swoją niepowtarzalną osobowość oraz zaczynają używać wolności i rozumu. Powoduje to, że musimy coraz bardziej różnicować i indywidualizować nasze podejście do każdego z nich. Podczas kursu „Pierwsze litery” rodzice zaczynają lepiej poznawać swoje dzieci oraz dostosowywać metody wychowawcze do wymagań tego okresu
  • Kurs Miłość małżeńska porusza m.in tematy dotyczące więzi małżeńskiej, małżeństwa jako wspólnego projektu miłości i życia, równowagi między życiem zawodowym a rodzinnym. Właściwe relacje małżeńskie są podstawą dobrego wychowania dzieci.

Warsztaty dla małżonków i rodziców

z wykorzystaniem metody analizy przypadku

Personal Project
kurs dla osób w wieku 22-32 lat
Miłość małżeńska I & II
kurs dla małżonków (0-7 & 8+ lat stażu)
Pierwsze kroki
kurs dla rodziców dzieci w wieku 0-3 lat
Pierwsze rozmowy
kurs dla rodziców dzieci w wieku 4-5 lat
Pierwsze litery
kurs dla rodziców dzieci w wieku 4-7 lat
Pierwsze decyzje
kurs dla rodziców dzieci w wieku 8-10 lat
Młodsze nastolatki
kurs dla rodziców dzieci w wieku 11-13 lat
Starsze nastolatki
kurs dla rodziców dzieci w wieku 14-16 lat

Zapisy

502571788 – Katarzyna Duchlińska

501405988 – Piotr Wiktorowicz

akademiafamilijnatrojmiasto@gmail.com

www.akademiafamilijna.pl