Każdy miesiąc jest dla nas okazją do kształtowania cnót, które z kolei kształtują osobę. Mówimy o nich przede wszystkim na porankach i podsumowaniach dnia, ale oprócz teorii wypracowujemy z dziećmi nawyki, które pomagają wzrastać w określonej cnocie, np. podnoszę rączkę, gdy chcę coś powiedzieć i czekam na wskazanie nauczyciela, co uczy cnoty cierpliwości. W ciągu dnia, kiedy tylko jest okazja, by dane zachowanie dziecka przypisać do omawianej cnoty rozmawiamy z nim o tym. Poniżej wartości, które kształtujemy:

  • odwaga
  • porządek
  • cierpliwość
  • hojność
  • prawdomówność
  • szacunek
  • męstwo
  • pracowitość
  • odpowiedzialność
  • radość