Wspólnie z tutorem mają Państwo możliwość określenia planu wychowawczego dla Waszego dziecka.

Program nauczania i podstawę programową rozszerzamy pracując z dziećmi poprzez edukację polisensoryczną – opartą na poznaniu wielozmysłowym, co jest najefektywniejszą metodą poznawania świata. Metody aktywizujące i cykliczną pracę projektową, dzięki którym uczniowie zdobywają wiedzę poprzez doświadczenie, praktykę i zabawę.

Dedykujemy naszym wychowankom bogatą ofertę zajęć dodatkowych – rytmika, psychomotoryka, angielski, judo, majsterkowanie, lego oraz taniec.

Staramy się odkryć talenty dzieci już na etapie przedszkola – współpraca z tutorem daje w tym względzie wspaniałe efekty.

Nie zapominamy o rozwoju duchowym – kształtujemy dobre nawyki i elementy wychowania religijnego

Dzieci z grupy „zerowej” mają okazję poznać z bliska szkoły uczestnicząc w dniach otwartych.

A to wszystko w bezpiecznej i rodzinnej atmosferze naszego Przedszkola.